Bevezetés és áttekintés

Ezt az adatvédelmi irányelvet (20.10.2022-112240211 verzió) azért írtuk, hogy az Ön számára a Általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679 és az alkalmazandó nemzeti jogszabályok, hogy elmagyarázzuk, milyen személyes adatokat (röviden adatokat) dolgozunk fel adatkezelőként – és az általunk megbízott adatfeldolgozókat (pl. szolgáltatókat) – a jövőben, és milyen törvényes lehetőségei vannak. A használt kifejezéseket nemsemlegesként kell értelmezni. Röviden: Wir informieren Sie umfassend über Daten, die wir über Sie verarbeiten. Datenschutzerklärungen klingen für gewöhnlich sehr technisch und verwenden juristische Fachbegriffe. Diese Datenschutzerklärung soll Ihnen hingegen die wichtigsten Dinge so einfach und transparent wie möglich beschreiben. Soweit es der Transparenz förderlich ist, werden technische A kifejezések magyarázata olvasóbarát módon, a további információkra mutató linkeket és Grafika zum Einsatz gebracht. Wir informieren damit in klarer und einfacher Sprache, dass wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten nur dann personenbezogene Daten verarbeiten, wenn eine entsprechende gesetzliche Grundlage gegeben ist. Das ist sicher nicht möglich, wenn man möglichst knappe, unklare und juristisch-technische Erklärungen abgibt, so wie sie im Internet oft Standard sind, wenn es um Datenschutz geht. Ich hoffe, Sie finden die folgenden Erläuterungen interessant und informativ und vielleicht ist die eine oder andere Information dabei, die Sie noch nicht kannten. Wenn trotzdem Fragen bleiben, möchten wir Sie bitten, sich an die unten bzw. im Impressum genannte verantwortliche Stelle zu wenden, den vorhandenen Links zu folgen und sich weitere Informationen auf Drittseiten anzusehen. Unsere Kontaktdaten finden Sie selbstverständlich auch im Impressum.

Kiterjedés

Ez az adatvédelmi irányelv az általunk a vállalatnál feldolgozott összes személyes adatra, valamint az általunk megbízott vállalatok (adatfeldolgozók) által feldolgozott összes személyes adatra vonatkozik. Személyes adatok alatt a GDPR 4. cikkének 1. pontja értelmében vett információkat értjük, például egy személy nevét, e-mail címét és postacímét. A személyes adatok feldolgozása biztosítja, hogy szolgáltatásainkat és termékeinket online vagy offline is kínálhassuk és számlázhassuk. A jelen Adatvédelmi szabályzat hatálya a következőket foglalja magában:
 • minden általunk üzemeltetett online jelenlét (weboldalak, webáruházak)
 • Közösségi média megjelenések és e-mail kommunikáció
 • Mobilalkalmazások okostelefonokhoz és más eszközökhöz
Röviden: Az adatvédelmi nyilatkozat minden olyan területre vonatkozik, ahol a személyes adatokat a társaságban strukturált módon, az említett csatornákon keresztül kezelik. Ha ezeken a csatornákon kívül létesítünk Önnel jogviszonyt, szükség esetén külön tájékoztatjuk Önt.

Jogalapok

In der folgenden Datenschutzerklärung geben wir Ihnen transparente Informationen zu den rechtlichen Grundsätzen und Vorschriften, also den Rechtsgrundlagen der Datenschutz-Grundverordnung, die uns ermöglichen, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Was das EU-Recht betrifft, beziehen wir uns auf die VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016. Diese Datenschutz-Grundverordnung der EU können Sie selbstverständlich online auf EUR-Lex, dem Zugang zum EU-Recht, unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 nachlesen. Wir verarbeiten Ihre Daten nur, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
 1. Beleegyezés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont): Ön hozzájárulását adta az adatok meghatározott célból történő feldolgozásához. Példa erre a kapcsolatfelvételi űrlap bevitt adatainak tárolása.
 2. Szerződés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont): Az Önnel kötött szerződés vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítése érdekében feldolgozzuk az Ön adatait. Például, ha adásvételi szerződést kötünk Önnel, előzetesen szükségünk van személyes adatokra.
 3. Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont): Ha jogi kötelezettség vonatkozik ránk, feldolgozzuk az Ön adatait. Például jogilag kötelesek vagyunk számlákat vezetni könyvelés céljából. Ezek általában személyes adatokat tartalmaznak.
 4. Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont): Olyan jogos érdekek esetén, amelyek nem korlátozzák az Ön alapvető jogait, fenntartjuk a jogot a személyes adatok feldolgozására. Például bizonyos adatokat fel kell dolgoznunk annak érdekében, hogy weboldalunkat biztonságosan és gazdaságosan működtessük. Ez az adatkezelés ezért jogos érdek.
Weitere Bedingungen wie die Wahrnehmung von Aufnahmen im öffentlichen Interesse und Ausübung öffentlicher Gewalt sowie dem Schutz lebenswichtiger Interessen treten bei uns in der Regel nicht auf. Soweit eine solche Rechtsgrundlage doch einschlägig sein sollte, wird diese an der entsprechenden Stelle ausgewiesen. Zusätzlich zu der EU-Verordnung gelten auch noch nationale Gesetze:
 • Ban Ausztria ez a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről szóló szövetségi törvény (Magánélet), röviden FADP.
 • Ban Németország a Szövetségi adatvédelmi törvényrövid BDSG.
Ha más regionális vagy nemzeti jogszabályok alkalmazandók, a következő szakaszokban tájékoztatjuk Önt.

Az adatkezelő elérhetőségei

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel vagy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, az alábbiakban megtalálja a felelős személy vagy szerv elérhetőségeit:
SHR GmbH
Sonnberg 5, Stiege 1 Tür 1
3413 Kirchbach
Ausztria

E-mail: Office@shr.at
Telefon: +43 2242 20 402
Impresszum: impresszum

A tárolás időtartama

Dass wir personenbezogene Daten nur so lange speichern, wie es für die Bereitstellung unserer Dienstleistungen und Produkte unbedingt notwendig ist, gilt als generelles Kriterium bei uns. Das bedeutet, dass wir personenbezogene Daten löschen, sobald der Grund für die Datenverarbeitung nicht mehr vorhanden ist. In einigen Fällen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, bestimmte Daten auch nach Wegfall des ursprüngliches Zwecks zu speichern, zum Beispiel zu Zwecken der Buchführung. Sollten Sie die Löschung Ihrer Daten wünschen oder die Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, werden die Daten so rasch wie möglich und soweit keine Pflicht zur Speicherung besteht, gelöscht. Über die konkrete Dauer der jeweiligen Datenverarbeitung informieren wir Sie weiter unten, sofern wir weitere Informationen dazu haben.

Az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogok

A GDPR 13. és 14. cikkével összhangban tájékoztatjuk Önt a következő jogokról, amelyek önt megilletik a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében:
 • A GDPR 15. cikke értelmében Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy feldolgozzuk-e az adatait. Ebben az esetben joga van másolatot kapni az adatokról, és megkapni a következő információkat:
  • a feldolgozás célja;
  • a kategóriák, azaz a feldolgozott adatok típusai;
  • ki kapja meg ezeket az adatokat, és ha az adatokat harmadik országokba továbbítják, hogyan garantálható a biztonság;
  • mennyi ideig tárolják az adatokat;
  • a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog megléte;
  • panaszt tehet egy felügyeleti hatóságnál (az ezekre a hatóságokra mutató linkek alább találhatók);
  • az adatok eredete, ha azokat nem Öntől gyűjtöttük;
  • végeznek-e profilalkotást, azaz automatikusan kiértékelik-e az adatokat annak érdekében, hogy személyes profilt kapjanak Önről.
 • A GDPR 16. cikke szerint Önnek joga van az adatok helyesbítéséhez, ami azt jelenti, hogy hibákat találva ki kell javítanunk az adatokat.
 • A GDPR 17. cikke szerint Önnek joga van a törléshez ("az elfeledtetéshez való jog"), ami konkrétan azt jelenti, hogy kérheti adatainak törlését.
 • A GDPR 18. cikke szerint Önnek joga van a feldolgozás korlátozásához, ami azt jelenti, hogy csak tárolhatjuk az adatokat, de már nem használhatjuk fel azokat.
 • A GDPR 20. cikke szerint Önnek joga van az adathordozhatósághoz, ami azt jelenti, hogy adatait kérésre általánosan használt formátumban bocsátjuk rendelkezésére.
 • A GDPR 21. cikke szerint Önnek joga van a tiltakozáshoz, ami a végrehajtást követő adatkezelés megváltozását vonja maga után.
  • Ha adatainak feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (közérdek, közhatalom gyakorlása) vagy a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, akkor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ezt követően a lehető leghamarabb ellenőrizzük, hogy jogilag eleget tudunk-e tenni ennek a kifogásnak.
  • Ha az adatokat direkt marketing célokra használják fel, bármikor tiltakozhat az ilyen típusú adatkezelés ellen. Előfordulhat, hogy a továbbiakban nem használjuk fel adatait direkt marketingre.
  • Ha az adatokat profilalkotásra használják, ön bármikor tiltakozhat az ilyen típusú adatkezelés ellen. A továbbiakban nem használhatjuk fel adatait profilalkotásra.
 • A GDPR 22. cikke értelmében Önnek joga lehet ahhoz, hogy ne terjedjen ki Önre a kizárólag automatizált feldolgozáson (pl. profilalkotáson) alapuló döntés hatálya.
 • A GDPR 77. cikke szerint Önnek joga van panaszt benyújtani. Ez azt jelenti, hogy bármikor panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR-t.
Röviden: Sie haben Rechte – zögern Sie nicht, die oben gelistete verantwortliche Stelle bei uns zu kontaktieren! Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in sonst einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. Diese ist für Österreich die Datenschutzbehörde, deren Website Sie unter https://www.dsb.gv.at/ Találni. Németországban minden szövetségi államhoz tartozik egy adatvédelmi tisztviselő. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szövetségi adatvédelmi és információszabadságért felelős biztos (BfDI) fordít. Cégünkért az alábbi helyi adatvédelmi hatóság felelős:

Osztrák Adatvédelmi Hatóság

Fej: Mag. Dr. Andrea Jelinek Adresse: Barichgasse 40-42, 1030 Wien Telefonnr.: +43 1 52 152-0 E-Mail-Adresse: DSB@dsb.gv.at Weboldal: https://www.dsb.gv.at/

Az adatfeldolgozás biztonsága

Um personenbezogene Daten zu schützen, haben wir sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen umgesetzt. Wo es uns möglich ist, verschlüsseln oder pseudonymisieren wir personenbezogene Daten. Dadurch machen wir es im Rahmen unserer Möglichkeiten so schwer wie möglich, dass Dritte aus unseren Daten auf persönliche Informationen schließen können. Art. 25 DSGVO spricht hier von “Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen” und meint damit, dass man sowohl bei Software (z. B. Formularen) also auch Hardware (z. B. Zugang zum Serverraum) immer an Sicherheit denkt und entsprechende Maßnahmen setzt. Im Folgenden gehen wir, falls erforderlich, noch auf konkrete Maßnahmen ein.

TLS-titkosítás https-sel

TLS, Verschlüsselung und https klingen sehr technisch und sind es auch. Wir verwenden HTTPS (das Hypertext Transfer Protocol Secure steht für „sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“), um Daten abhörsicher im Internet zu übertragen. Das bedeutet, dass die komplette Übertragung aller Daten von Ihrem Browser zu unserem Webserver abgesichert ist – niemand kann “mithören”. Damit haben wir eine zusätzliche Sicherheitsschicht eingeführt und erfüllen den Datenschutz durch Technikgestaltung (A GDPR 25. cikkének (1) bekezdése). Durch den Einsatz von TLS (Transport Layer Security), einem Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet, können wir den Schutz vertraulicher Daten sicherstellen. Sie erkennen die Benutzung dieser Absicherung der Datenübertragung am kleinen Schlosssymbol links oben im Browser, links von der Internetadresse (z. B. beispielseite.de) und der Verwendung des Schemas https (anstatt http) als Teil unserer Internetadresse. Wenn Sie mehr zum Thema Verschlüsselung wissen möchten, empfehlen wir die Google Suche nach “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki” um gute Links zu weiterführenden Informationen zu erhalten.

A Web Analytics bemutatása

A Web Analytics adatvédelmi irányelveinek összefoglalása👥 Betroffene: Besucher der Website 🤝 Zweck: Auswertung der Besucherinformationen zur Optimierung des Webangebots. 📓 Verarbeitete Daten: Zugriffsstatistiken, die Daten wie Standorte der Zugriffe, Gerätedaten, Zugriffsdauer und Zeitpunkt, Navigationsverhalten, Klickverhalten und IP-Adressen enthalten. Mehr Details dazu finden Sie beim jeweils eingesetzten Web Analytics Tool. 📅 Speicherdauer: abhängig vom eingesetzten Web-Analytics-Tool ⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Mi az a webanalitika?

Weboldalunkon szoftvereket használunk a weboldal látogatóinak viselkedésének értékelésére, vagy röviden webelemzésre. Ez olyan adatokat gyűjt, amelyeket az adott analitikus eszköz szolgáltatója (más néven nyomkövető eszköz) tárol, kezel és feldolgoz. Az adatok segítségével elemzéseket készítünk a weboldalunkon tanúsított felhasználói viselkedésről, és elérhetővé tesszük számunkra, mint a weboldal üzemeltetője számára. Ezenkívül a legtöbb eszköz különféle tesztelési lehetőségeket kínál. Például tesztelhetjük, hogy mely ajánlatokat vagy tartalmakat fogadják a legjobban látogatóink. Ebből a célból két különböző ajánlatot mutatunk be korlátozott ideig. A teszt (az úgynevezett A/B teszt) után tudjuk, hogy weboldalunk látogatói melyik terméket vagy tartalmat találják érdekesebbnek. Az ilyen tesztelési eljárásokhoz, valamint más elemzési eljárásokhoz felhasználói profilok is létrehozhatók, és az adatok cookie-kban tárolhatók.

Miért végzünk webelemzést?

Weboldalunkkal egyértelmű célt tartunk szem előtt: a legjobb webes ajánlatot szeretnénk nyújtani a piacon az iparágunk számára. E cél elérése érdekében egyrészt a legjobb és legérdekesebb ajánlatot szeretnénk kínálni, másrészt gondoskodni arról, hogy teljesen jól érezze magát weboldalunkon. A webelemző eszközök segítségével közelebbről megvizsgálhatjuk weboldalunk látogatóinak viselkedését, majd ennek megfelelően fejleszthetjük weboldalunkat az Ön és számunkra. Például láthatjuk, hogy látogatóink átlagosan hány évesek, honnan származnak, mikor látogatják meg weboldalunkat, vagy mely tartalmak vagy termékek különösen népszerűek. Mindezek az információk segítenek nekünk optimalizálni a weboldalt, és így az Ön igényeihez, érdeklődéséhez és kívánságaihoz igazítani.

Milyen adatokat dolgozunk fel?

Welche Daten genau gespeichert werden, hängt natürlich von den verwendeten Analyse-Tools ab. Doch in der Regel wird zum Beispiel gespeichert, welche Inhalte Sie auf unserer Website ansehen, auf welche Buttons oder Links Sie klicken, wann Sie eine Seite aufrufen, welchen Browser sie verwenden, mit welchem Gerät (PC, Tablet, Smartphone usw.) Sie die Website besuchen oder welches Computersystem Sie verwenden. Wenn Sie damit einverstanden waren, dass auch Standortdaten erhoben werden dürfen, können auch diese durch den Webanalyse-Tool-Anbieter verarbeitet werden. Zudem wird auch Ihre IP-Adresse gespeichert. Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind IP-Adressen personenbezogene Daten. Ihre IP-Adresse wird allerdings in der Regel pseudonymisiert (also in unkenntlicher und gekürzter Form) gespeichert. Für den Zweck der Tests, der Webanalyse und der Weboptimierung werden grundsätzlich keine direkten Daten, wie etwa Ihr Name, Ihr Alter, Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse gespeichert. All diese Daten werden, sofern sie erhoben werden, pseudonymisiert gespeichert. So können Sie als Person nicht identifiziert werden. Das folgende Beispiel zeigt schematisch die Funktionsweise von Google Analytics als Beispiel für client-basiertes Webtracking mit Java-Script-Code. Sematikus adatáramlás a Google Analytics szolgáltatásban Az, hogy mennyi ideig tárolják az adott adatokat, mindig a szolgáltatótól függ. Egyes cookie-k csak néhány percig tárolják az adatokat, vagy amíg el nem hagyja a weboldalt, más cookie-k több évig is tárolhatnak adatokat.

Az adatkezelés időtartama

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az adatkezelés időtartamáról, ha további információink vannak. Általánosságban elmondható, hogy a személyes adatokat csak addig dolgozzuk fel, amíg az feltétlenül szükséges szolgáltatásaink és termékeink nyújtásához. Ha, mint a számvitel esetében, például a törvény előírja, akkor ezt a tárolási időszakot is meg lehet haladni.

A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga és lehetősége van arra is, hogy bármikor visszavonja a cookie-k vagy harmadik felek használatára vonatkozó hozzájárulását. Ez vagy a cookie-kezelő eszközünkön keresztül, vagy más leiratkozási funkciókon keresztül működik. Például megakadályozhatja a cookie-k általi adatgyűjtést is, ha kezeli, letiltja vagy törli a cookie-kat a böngészőjében.

Jogalap

A webanalitika használatához az Ön beleegyezése szükséges, amelyet a cookie-felugró ablakunkkal szereztünk be. Aszerint GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont (hozzájárulás) die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie sie bei der Erfassung durch Web-Analytics Tools vorkommen kann, dar. Zusätzlich zur Einwilligung besteht von unserer Seite ein berechtigtes Interesse daran, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren und so unser Angebot technisch und wirtschaftlich zu verbessern. Mit Hilfe von Web-Analytics erkennen wir Fehler der Website, können Attacken identifizieren und die Wirtschaftlichkeit verbessern. Die Rechtsgrundlage dafür ist GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont (jogos érdekek). Wir setzen die Tools gleichwohl nur ein, soweit sie eine Einwilligung erteilt haben. Da bei Web-Analytics-Tools Cookies zum Einsatz kommen, empfehlen wir Ihnen auch das Lesen unserer allgemeinen Datenschutzerklärung zu Cookies. Um zu erfahren, welche Daten von Ihnen genau gespeichert und verarbeitet werden, sollten Sie die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Tools durchlesen. Informationen zu speziellen Web-Analytics-Tools, erhalten Sie – sofern vorhanden – in den folgenden Abschnitten.

A Google Analytics adatvédelmi irányelvei

A Google Analytics adatvédelmi irányelveinek összefoglalása👥 Betroffene: Besucher der Website 🤝 Zweck: Auswertung der Besucherinformationen zur Optimierung des Webangebots. 📓 Verarbeitete Daten: Zugriffsstatistiken, die Daten wie Standorte der Zugriffe, Gerätedaten, Zugriffsdauer und Zeitpunkt, Navigationsverhalten, Klickverhalten und IP-Adressen enthalten. Mehr Details dazu finden Sie weiter unten in dieser Datenschutzerklärung. 📅 Speicherdauer: abhängig von den verwendeten Properties ⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Mi az a Google Analytics?

Wir verwenden auf unserer Website das Analyse-Tracking Tool Google Analytics (GA) des amerikanischen Unternehmens Google Inc. Für den europäischen Raum ist das Unternehmen Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) für alle Google-Dienste verantwortlich. Google Analytics sammelt Daten über Ihre Handlungen auf unserer Website. Wenn Sie beispielsweise einen Link anklicken, wird diese Aktion in einem Cookie gespeichert und an Google Analytics versandt. Mithilfe der Berichte, die wir von Google Analytics erhalten, können wir unsere Website und unser Service besser an Ihre Wünsche anpassen. Im Folgenden gehen wir näher auf das Tracking-Tool ein und informieren Sie vor allem darüber, welche Daten gespeichert werden und wie Sie das verhindern können. Google Analytics ist ein Trackingtool, das der Datenverkehrsanalyse unserer Website dient. Damit Google Analytics funktioniert, wird ein Tracking-Code in den Code unserer Website eingebaut. Wenn Sie unsere Website besuchen, zeichnet dieser Code verschiedene Handlungen auf, die Sie auf unserer Website ausführen. Sobald Sie unsere Website verlassen, werden diese Daten an die Google-Analytics-Server gesendet und dort gespeichert. Google verarbeitet die Daten und wir bekommen Berichte über Ihr Userverhalten. Dabei kann es sich unter anderem um folgende Berichte handeln:
 • Célcsoport-jelentések: A célcsoport-jelentéseken keresztül jobban megismerjük felhasználóinkat, és pontosabban tudjuk, kit érdekel a szolgáltatásunk.
 • Hirdetési jelentések: A hirdetési jelentések megkönnyítik számunkra online hirdetéseink elemzését és fejlesztését.
 • Akvizíciós jelentések: Az ügyfélszerzési jelentések hasznos információkat nyújtanak nekünk arról, hogyan kelthetünk fel több embert a szolgáltatásunk iránt.
 • Viselkedési jelentések: Megtudhatja, hogyan lép kapcsolatba webhelyünkkel. Nyomon tudjuk követni, hogy milyen módon utazik webhelyünkön, és mely linkekre kattint.
 • Konverziós jelentések: A konverzió egy olyan folyamat, amelynek során Ön egy marketingüzenet alapján végrehajtja a kívánt műveletet. Például, ha tiszta webhelylátogatóból vásárlóvá vagy hírlevél-előfizetővé válik. Ezek a jelentések segítenek nekünk többet megtudni arról, hogy marketingtevékenységeink hogyan hatnak Önre. Így szeretnénk növelni a konverziós arányt.
 • Valós idejű jelentések: Itt mindig azonnal tudjuk, mi történik a weboldalunkon. Például látjuk, hogy hány felhasználó olvassa ezt a szöveget.

Miért használjuk a Google Analytics szolgáltatást a weboldalunkon?

Unser Ziel mit dieser Website ist klar: Wir wollen Ihnen das bestmögliche Service bieten. Die Statistiken und Daten von Google Analytics helfen uns dieses Ziel zu erreichen. Die statistisch ausgewerteten Daten zeigen uns ein klares Bild von den Stärken und Schwächen unserer Website. Einerseits können wir unsere Seite so optimieren, dass sie von interessierten Menschen auf Google leichter gefunden wird. Andererseits helfen uns die Daten, Sie als Besucher besser zu verstehen. Wir wissen somit sehr genau, was wir an unserer Website verbessern müssen, um Ihnen das bestmögliche Service zu bieten. Die Daten dienen uns auch, unsere Werbe- und Marketing-Maßnahmen individueller und kostengünstiger durchzuführen. Schließlich macht es nur Sinn, unsere Produkte und Dienstleistungen Menschen zu zeigen, die sich dafür interessieren.

Milyen adatokat tárol a Google Analytics?

Google Analytics erstellt mithilfe eines Tracking-Codes eine zufällige, eindeutige ID, die mit Ihrem Browser-Cookie verbunden ist. So erkennt Sie Google Analytics als neuen User. Wenn Sie das nächste Mal unsere Seite besuchen, werden Sie als „wiederkehrender“ User erkannt. Alle gesammelten Daten werden gemeinsam mit dieser User-ID gespeichert. So ist es überhaupt erst möglich pseudonyme Userprofile auszuwerten. Um mit Google Analytics unsere Website analysieren zu können, muss eine Property-ID in den Tracking-Code eingefügt werden. Die Daten werden dann in der entsprechenden Property gespeichert. Für jede neu angelegte Property ist die Google Analytics 4-Property standardmäßig. Alternativ kann man aber auch noch die Universal Analytics Property erstellen. Je nach verwendeter Property werden Daten unterschiedlich lange gespeichert. Durch Kennzeichnungen wie Cookies und App-Instanz-IDs werden Ihre Interaktionen auf unserer Website gemessen. Interaktionen sind alle Arten von Handlungen, die Sie auf unserer Website ausführen. Wenn Sie auch andere Google-Systeme (wie z.B. ein Google-Konto) nützen, können über Google Analytics generierte Daten mit Drittanbieter-Cookies verknüpft werden. Google gibt keine Google Analytics-Daten weiter, außer wir als Websitebetreiber genehmigen das. Zu Ausnahmen kann es kommen, wenn es gesetzlich erforderlich ist. Folgende Cookies werden von Google Analytics verwendet: Név: _Ga Érték: 2.1326744211.152112240211-5 Használ: Alapértelmezés szerint az analytics.js a cookie-_ga használja a felhasználói azonosító tárolására. Alapvetően arra szolgál, hogy megkülönböztesse a weboldal látogatóit. Lejárati dátum: 2 év után Név: _Gid Érték: 2.1687193234.152112240211-1 Használ: A cookie-t arra is használják, hogy megkülönböztessék a weboldal látogatóit Lejárati dátum: 24 óra elteltével Név: _gat_gtag_UA_<property-id> Érték: 1 Használ: Wird zum Senken der Anforderungsrate verwendet. Wenn Google Analytics über den Google Tag Manager bereitgestellt wird, erhält dieser Cookie den Namen _dc_gtm_ <property-id>. Lejárati dátum: 1 perc múlva Név: AMP_TOKEN Érték: nincs meghatározva Használ: A cookie rendelkezik egy jogkivonattal, amellyel felhasználói azonosítót kérhet le az AMP-ügyfélazonosító szolgáltatásból. Más lehetséges értékek kijelentkezést, kérést vagy hibát jeleznek. Lejárati dátum: 30 másodperc után egy évig Név: __utma Érték: 1564498958.1564498958.1564498958.1 Használ: Ez a cookie arra használható, hogy nyomon kövesse az Ön viselkedését a weboldalon és mérje a teljesítményt. A cookie minden alkalommal frissül, amikor információkat küld a Google Analytics szolgáltatásnak. Lejárati dátum: 2 év után Név: __utmt Érték: 1 Használ: Das Cookie wird wie _gat_gtag_UA_<property-id> zum Drosseln der Anforderungsrate verwendet. Lejárati dátum: 10 perc múlva Név: __utmb Érték: 3.10.1564498958 Használ: Ez a cookie az új munkamenetek meghatározására szolgál. Minden alkalommal frissül, amikor új adatokat vagy információkat küld a Google Analytics szolgáltatásnak. Lejárati dátum: 30 perc múlva Név: __utmc Érték: 167421564 Használ: Ez a cookie arra szolgál, hogy új munkameneteket állítson be a visszatérő látogatók számára. Ez egy munkamenet-cookie, és csak addig tárolódik, amíg újra be nem zárja a böngészőt. Lejárati dátum: A böngésző bezárása után Név: __utmz Érték: m|utmccn=(beutaló)|utmcmd=áttételi|utmcct=/ Használ: A cookie-t arra használjuk, hogy azonosítsuk a weboldalunk forgalmának forrását. Ez azt jelenti, hogy a cookie-k tárolják, hogy honnan érkezett weboldalunkra. Ez lehetett egy másik oldal vagy hirdetés. Lejárati dátum: 6 hónap után Név: __utmv Érték: nincs meghatározva Használ: A cookie-t a felhasználó által meghatározott felhasználói adatok tárolására használják. Mindig frissül, amikor információkat küld a Google Analytics szolgáltatásnak. Lejárati dátum: 2 év után Jegyzet: Diese Aufzählung kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da Google die Wahl ihrer Cookies immer wieder auch verändert. Hier zeigen wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten, die mit Google Analytics erhoben werden: Hőtérképek: A Google úgynevezett hőtérképeket hoz létre. A hőtérképeken keresztül pontosan láthatja azokat a területeket, amelyekre rákattint. Így kapunk információt arról, hogy hol tartózkodik "úton" az oldalunkon. Munkamenet időtartama: A Google a munkamenet időtartamára úgy utal, mint arra az időre, amelyet a webhelyünkön tölt anélkül, hogy elhagyná a webhelyet. Ha 20 percig inaktív volt, a munkamenet automatikusan véget ér. Visszafordulási arány Visszafordulási arány: A visszafordulás az, amikor csak egy oldalt tekint meg a weboldalunkon, majd elhagyja weboldalunkat. Fiók létrehozása: Amikor fiókot hoz létre vagy megrendelést ad le weboldalunkon, a Google Analytics összegyűjti ezeket az adatokat. IP-cím: Az IP-cím csak rövidített formában jelenik meg, így nem lehetséges egyértelmű hozzárendelés. Hely: Az IP-cím felhasználható az ország és a hozzávetőleges tartózkodási hely meghatározására. Ezt a folyamatot IP-hely meghatározásának is nevezik. Technikai információk: A technikai információk közé tartozik többek között a böngésző típusa, az internetszolgáltató vagy a képernyőfelbontás. Származási forrás: Google Analytics beziehungsweise uns interessiert natürlich auch über welche Website oder welche Werbung Sie auf unsere Seite gekommen sind. Weitere Daten sind Kontaktdaten, etwaige Bewertungen, das Abspielen von Medien (z. B. wenn Sie ein Video über unsere Seite abspielen), das Teilen von Inhalten über Social Media oder das Hinzufügen zu Ihren Favoriten. Die Aufzählung hat keinen Vollständigkeitsanspruch und dient nur zu einer allgemeinen Orientierung der Datenspeicherung durch Google Analytics.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

A Google az egész világon elosztotta szervereit. A legtöbb szerver Amerikában található, következésképpen az Ön adatait többnyire amerikai szervereken tárolják. Itt pontosan elolvashatja, hogy hol találhatók a Google adatközpontjai: https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de Ihre Daten werden auf verschiedenen physischen Datenträgern verteilt. Das hat den Vorteil, dass die Daten schneller abrufbar sind und vor Manipulation besser geschützt sind. In jedem Google-Rechenzentrum gibt es entsprechende Notfallprogramme für Ihre Daten. Wenn beispielsweise die Hardware bei Google ausfällt oder Naturkatastrophen Server lahmlegen, bleibt das Risiko einer Dienstunterbrechung bei Google dennoch gering. Die Aufbewahrungsdauer der Daten hängt von den verwendeten Properties ab. Bei der Verwendung der neueren Google Analytics 4-Properties ist die Aufbewahrungsdauer Ihrer Userdaten auf 14 Monate fix eingestellt. Für andere sogenannte Ereignisdaten haben wir die Möglichkeit eine Aufbewahrungsdauer von 2 Monaten oder 14 Monaten zu wählen. Bei Universal Analytics-Properties ist bei Google Analytics eine Aufbewahrungsdauer Ihrer Userdaten von 26 Monaten standardisiert eingestellt. Dann werden Ihre Userdaten gelöscht. Allerdings haben wir die Möglichkeit, die Aufbewahrungsdauer von Nutzdaten selbst zu wählen. Dafür stehen uns fünf Varianten zur Verfügung:
 • Törlés 14 hónap után
 • Törlés 26 hónap után
 • Törlés 38 hónap után
 • Törlés 50 hónap után
 • Nincs automatikus törlés
Zusätzlich gibt es auch die Option, dass Daten erst dann gelöscht werden, wenn Sie innerhalb des von uns gewählten Zeitraums nicht mehr unsere Website besuchen. In diesem Fall wird die Aufbewahrungsdauer jedes Mal zurückgesetzt, wenn Sie unsere Website innerhalb des festgelegten Zeitraums wieder besuchen. Wenn der festgelegte Zeitraum abgelaufen ist, werden einmal im Monat die Daten gelöscht. Diese Aufbewahrungsdauer gilt für Ihre Daten, die mit Cookies, Usererkennung und Werbe-IDs (z.B. Cookies der DoubleClick-Domain) verknüpft sind. Berichtergebnisse basieren auf aggregierten Daten und werden unabhängig von Nutzerdaten gespeichert. Aggregierte Daten sind eine Zusammenschmelzung von Einzeldaten zu einer größeren Einheit.

Hogyan törölhetem az adataimat, vagy hogyan akadályozhatom meg az adattárolást?

Az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai értelmében Önnek joga van hozzáférni, frissíteni, törölni vagy korlátozni az adatait. Használja a Google Analytics JavaScript letiltó böngészőbővítményt (ga.js, analytics.js, dc.js), hogy megakadályozza a Google Analytics számára az adatok felhasználását. A böngészőbővítményt a következő címen töltheti le: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de runterladen und installieren. Beachten Sie bitte, dass durch dieses Add-on nur die Datenerhebung durch Google Analytics deaktiviert wird. Falls Sie grundsätzlich Cookies deaktivieren, löschen oder verwalten wollen, finden Sie unter dem Abschnitt „Cookies“ die entsprechenden Links zu den jeweiligen Anleitungen der bekanntesten Browser.

Jogalap

A Google Analytics használatához az Ön beleegyezése szükséges, amelyet a cookie-felugró ablakunkkal szereztünk be. Aszerint GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont (hozzájárulás) die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie sie bei der Erfassung durch Web-Analytics Tools vorkommen kann, dar. Zusätzlich zur Einwilligung besteht von unserer Seite ein berechtigtes Interesse daran, dass Verhalten der Websitebesucher zu analysieren und so unser Angebot technisch und wirtschaftlich zu verbessern. Mit Hilfe von Google Analytics erkennen wir Fehler der Website, können Attacken identifizieren und die Wirtschaftlichkeit verbessern. Die Rechtsgrundlage dafür ist GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont (jogos érdekek). Wir setzen Google Analytics gleichwohl nur ein, soweit Sie eine Einwilligung erteilt haben. Google verarbeitet Daten von Ihnen u.a. auch in den USA. Wir weisen darauf hin, dass nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs derzeit kein angemessenes Schutzniveau für den Datentransfer in die USA besteht. Dies kann mit verschiedenen Risiken für die Rechtmäßigkeit und Sicherheit der Datenverarbeitung einhergehen. Als Grundlage der Datenverarbeitung bei Empfängern mit Sitz in Drittstaaten (außerhalb der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, also insbesondere in den USA) oder einer Datenweitergabe dorthin verwendet Google sogenannte Standardvertragsklauseln (= Art. 46. Abs. 2 und 3 DSGVO). Standardvertragsklauseln (Standard Contractual Clauses – SCC) sind von der EU-Kommission bereitgestellte Mustervorlagen und sollen sicherstellen, dass Ihre Daten auch dann den europäischen Datenschutzstandards entsprechen, wenn diese in Drittländer (wie beispielsweise in die USA) überliefert und dort gespeichert werden. Durch diese Klauseln verpflichtet sich Google, bei der Verarbeitung Ihrer relevanten Daten, das europäische Datenschutzniveau einzuhalten, selbst wenn die Daten in den USA gespeichert, verarbeitet und verwaltet werden. Diese Klauseln basieren auf einem Durchführungsbeschluss der EU-Kommission. Sie finden den Beschluss und die entsprechenden Standardvertragsklauseln u.a. hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de A Google Ads adatfeldolgozási feltételei, amelyek az Általános Szerződési Feltételekre vonatkoznak, a következő címen találhatók: https://business.safety.google/intl/de/adsprocessorterms/. Wir hoffen, wir konnten Ihnen die wichtigsten Informationen rund um die Datenverarbeitung von Google Analytics näherbringen. Wenn Sie mehr über den Tracking-Dienst erfahren wollen, empfehlen wir diese beiden Links: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ És https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Online marketing bevezetés

Online marketing adatvédelmi irányelvek összefoglalása👥 Betroffene: Besucher der Website 🤝 Zweck: Auswertung der Besucherinformationen zur Optimierung des Webangebots. 📓 Verarbeitete Daten: Zugriffsstatistiken, die Daten wie Standorte der Zugriffe, Gerätedaten, Zugriffsdauer und Zeitpunkt, Navigationsverhalten, Klickverhalten und IP-Adressen enthalten. Auch personenbezogene Daten wie Name oder E-Mail-Adresse können verarbeitet werden. Mehr Details dazu finden Sie beim jeweils eingesetzten Online-Marketing-Tool. 📅 Speicherdauer: abhängig von den eingesetzten Online-Marketing-Tools ⚖️ Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung), Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO (Berechtigte Interessen)

Mi az online marketing?

Az online marketing minden olyan intézkedésre vonatkozik, amelyet online hajtanak végre olyan marketingcélok elérése érdekében, mint a márka ismertségének növelése vagy az üzlet lezárása. Továbbá online marketing intézkedéseink célja, hogy felhívjuk az emberek figyelmét weboldalunkra. Annak érdekében, hogy ajánlatunkat sok érdeklődőnek megmutathassuk, online marketinget végzünk. Leggyakrabban ez az online hirdetés, a tartalommarketing vagy a keresőoptimalizálás. Annak érdekében, hogy hatékonyan és célzottan tudjuk használni az online marketinget, személyes adatokat is tárolunk és feldolgozunk. Egyrészt az adatok segítenek abban, hogy tartalmainkat csak azoknak az embereknek mutassuk be, akiket érdekel, másrészt mérni tudjuk online marketing intézkedéseink hirdetési sikerét.

Miért használunk online marketing eszközöket?

Szeretnénk megmutatni weboldalunkat mindenkinek, akit érdekel az ajánlatunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem lehetséges tudatosan hozott intézkedések nélkül. Ezért csinálunk online marketinget. Különböző eszközök állnak rendelkezésre, amelyek megkönnyítik számunkra az online marketing intézkedéseink kidolgozását, és az adatokon keresztül javaslatokat is adnak a fejlesztésre. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy kampányainkat pontosabban a célcsoportunkra irányítsuk. Ezeknek az online marketing eszközöknek a célja ezért végső soron az ajánlatunk optimalizálása.

Milyen adatokat dolgozunk fel?

Damit unser Online-Marketing funktioniert und der Erfolg der Maßnahmen gemessen werden kann, werden Userprofile erstellt und Daten beispielsweise in Cookies (das sind kleine Text-Dateien) gespeichert. Mit Hilfe dieser Daten können wir nicht nur Werbung in klassischer Hinsicht schalten, sondern auch direkt auf unserer Website, unsere Inhalte so darstellen, wie es Ihnen am liebsten ist. Dafür gibt es verschiedene Drittanbieter-Tools, die diese Funktionen anbieten und entsprechend auch Daten von Ihnen sammeln und speichern. In den benannten Cookies wird zum Beispiel gespeichert, welche Webseiten Sie auf unserer Website besucht haben, wie lange Sie diese Seiten angesehen haben, welche Links oder Buttons Sie klicken oder von welcher Website sie zu uns gekommen sind. Zusätzlich können auch technische Informationen gespeichert werden. Etwa Ihre IP-Adresse, welchen Browser Sie nutzen, von welchem Endgerät Sie unsere Website besuchen oder die Uhrzeit, wann Sie unserer Website aufgerufen haben und wann Sie sie wieder verlassen haben. Wenn Sie eingewilligt haben, dass wir auch Ihren Standort bestimmen dürfen, können wir auch diesen speichern und verarbeiten. Ihre IP-Adresse wird in pseudonymisierter Form (also gekürzt) gespeichert. Eindeutige Daten, die Sie als Person direkt identifizieren, wie etwa Name, Adresse oder E-Mail-Adresse, werden im Rahmen der Werbe- und Online-Marketing-Verfahren auch nur in pseudonymisierter Form gespeichert. Wir können Sie also nicht als Person identifizieren, sondern wir haben nur die pseudonymisierten, gespeicherten Informationen in den Userprofilen gespeichert. Die Cookies können unter Umständen auch auf anderen Websites, die mit denselben Werbetools arbeiten, eingesetzt, analysiert und für Werbezwecke verwendet werden. Die Daten können dann auch auf den Servern der Werbetools-Anbieter gespeichert werden. In Ausnahmefällen können auch eindeutige Daten (Namen, Mail-Adresse usw.) in den Userprofilen gespeichert werden. Zu dieser Speicherung kommt es etwa, wenn Sie Mitglied eines Social-Media-Kanals sind, dass wir für unsere Online-Marketing-Maßnahmen nutzen und das Netzwerk bereits früher eingegangene Daten mit dem Userprofil verbindet. Bei allen von uns verwendeten Werbetools, die Daten von Ihnen auf deren Servern speichert, erhalten wir immer nur zusammengefasste Informationen und nie Daten, die Sie als Einzelperson erkennbar machen. Die Daten zeigen lediglich, wie gut gesetzte Werbemaßnahmen funktionierten. Zum Beispiel sehen wir, welche Maßnahmen Sie oder andere User dazu bewogen haben, auf unsere Website zu kommen und dort eine Dienstleistung oder ein Produkt zu erwerben. Anhand der Analysen können wir unser Werbeangebot in Zukunft verbessern und noch genauer an die Bedürfnisse und Wünsche interessierter Personen anpassen.

Az adatkezelés időtartama

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az adatkezelés időtartamáról, ha további információink vannak. Általánosságban elmondható, hogy a személyes adatokat csak addig dolgozzuk fel, amíg az feltétlenül szükséges szolgáltatásaink és termékeink nyújtásához. A cookie-kban tárolt adatokat különböző ideig tároljuk. Egyes cookie-k a weboldal elhagyása után törlődnek, mások néhány évig tárolódhatnak a böngészőben. Az egyes szolgáltatók vonatkozó adatvédelmi nyilatkozataiban általában részletes információkat talál a szolgáltató által használt egyes cookie-król.

A tiltakozáshoz való jog

Sie haben auch jederzeit das Recht und die Möglichkeit Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies bzw. Drittanbietern zu widerrufen. Das funktioniert entweder über unser Cookie-Management-Tool oder über andere Opt-Out-Funktionen. Zum Bespiel können Sie auch die Datenerfassung durch Cookies verhindern, indem Sie in Ihrem Browser die Cookies verwalten, deaktivieren oder löschen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf bleibt unberührt. Da bei Online-Marketing-Tools in der Regel Cookies zum Einsatz kommen können, empfehlen wir Ihnen auch unsere allgemeine Datenschutzerklärung über Cookies. Um zu erfahren, welche Daten von Ihnen genau gespeichert und verarbeitet werden, sollten Sie die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Tools durchlesen.

Jogalap

Ha hozzájárult harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, a megfelelő adatfeldolgozás jogalapja ez a hozzájárulás. Aszerint GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont (hozzájárulás) die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie sie bei der Erfassung durch Online-Marketing-Tools vorkommen kann, dar. Von unserer Seite besteht zudem ein berechtigtes Interesse, Online-Marketing-Maßnahmen in anonymisierter Form zu messen, um mithilfe der gewonnenen Daten unser Angebot und unsere Maßnahmen zu optimieren. Die dafür entsprechende Rechtsgrundlage ist GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont (jogos érdekek). Wir setzen die Tools gleichwohl nur ein, soweit Sie eine Einwilligung erteilt haben. Informationen zu speziellen Online-Marketing-Tools erhalten Sie – sofern vorhanden – in den folgenden Abschnitten.

A használt kifejezések magyarázata

Mindig arra törekszünk, hogy adatvédelmi irányelveinket a lehető legvilágosabbá és érthetőbbé tegyük. Ez azonban nem mindig könnyű, különösen, ha technikai és jogi kérdésekről van szó. Gyakran van értelme jogi kifejezéseket (például személyes adatokat) vagy bizonyos technikai kifejezéseket (például cookie-kat, IP-címet) használni. Nem akarjuk azonban magyarázat nélkül használni őket. Az alábbiakban megtalálja azoknak a fontos kifejezéseknek a betűrendes listáját, amelyekkel esetleg nem foglalkoztunk kellőképpen az előző adatvédelmi nyilatkozatban. Ha ezek a kifejezések a GDPR-ból származnak, és definíciók, akkor itt felsoroljuk a GDPR szövegeket is, és szükség esetén hozzáadjuk saját magyarázatainkat.

Beleegyezés

Fogalommeghatározás az általános adatvédelmi rendelet 4. cikke szerint E rendelet alkalmazásában:
"Hozzájárulás" az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Magyarázat: Az ilyen hozzájárulást általában egy cookie-hozzájárulási eszközön keresztül adják meg a webhelyeknek. Biztos vagyok benne, hogy tudod ezt. Amikor először látogat el egy weboldalra, általában egy szalaghirdetés megkérdezi, hogy egyetért-e vagy hozzájárul-e az adatkezeléshez. A legtöbb esetben egyéni beállításokat is elvégezhet, és így maga döntheti el, hogy mely adatkezelést engedélyezi és melyeket nem. Ha nem járul hozzá, ön nem dolgozhat fel személyes adatokat. Elvileg a hozzájárulás természetesen írásban is megadható, azaz nem eszköz útján.

Személyes adatok

Fogalommeghatározás az általános adatvédelmi rendelet 4. cikke szerint E rendelet alkalmazásában:
"Személyes adatok" azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Magyarázat: Személyes adat tehát minden olyan adat, amely azonosíthatja Önt, mint személyt. Ezek általában olyan adatok, mint például:
 • Név
 • Cím
 • E-mail cím
 • Postacím
 • Telefonszám
 • Születési dátum
 • Azonosító számok, például társadalombiztosítási szám, adóazonosító szám, személyazonosító igazolvány száma vagy érettségi szám
 • Banki adatok, például számlaszám, hitelinformációk, számlaegyenlegek és még sok más.
Az Európai Bíróság (EB) szerint az Ön A személyes adatok IP-címe. Az informatikai szakemberek az Ön IP-címe alapján meghatározhatják legalább az eszköz hozzávetőleges helyét, majd ezt követően Önt mint a kapcsolat tulajdonosát. Ezért az IP-cím tárolásához a GDPR értelmében vett jogalapra is szükség van. Vannak úgynevezett "Különleges kategóriák" a személyes adatok, amelyek szintén különösen védelemre érdemesek. Ezek a következők:
 • faji és etnikai származás
 • Politikai vélemények
 • vallási vagy ideológiai meggyőződés
 • szakszervezeti tagság
 • genetikai adatok, például vér- vagy nyálmintákból vett adatok
 • biometrische Daten (das sind Informationen zu psychischen, körperlichen oder verhaltenstypischen Merkmalen, die eine Person identifizieren können). Gesundheitsdaten
 • A szexuális irányultságra vagy a szexuális életre vonatkozó adatok

Profil

Fogalommeghatározás az általános adatvédelmi rendelet 4. cikke szerint E rendelet alkalmazásában:
"Profilalkotás" a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során az ilyen személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják fel;
Magyarázat: Beim Profiling werden verschiedene Informationen über eine Person zusammengetragen, um daraus mehr über diese Person zu erfahren. Im Webbereich wird Profiling häufig für Werbezwecke oder auch für Bonitätsprüfungen angewandt. Web- bzw. Werbeanalyseprogramme sammeln zum Beispiel Daten über Ihre Verhalten und Ihre Interessen auf einer Website. Daraus ergibt sich ein spezielles Userprofil, mit dessen Hilfe Werbung gezielt an eine Zielgruppe ausgespielt werden kann.   Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt.

Forrás: Létrehozva a Adatvédelmi irányelvek generátora szerző: AdSimple